Legal stuff

Recruitment T&C

Recruitment Privacy Statement NEWCRAFT GROUP B.V.

 

1. Inleiding

 

Dit is het recruitment privacy statement van  NEWCRAFT GROUP B.V. gevestigd aan het John M. Keynesplein 8 (2e verdieping) te (1066 EP) Amsterdam. 

 

Het is van toepassing op (mogelijke) sollicitanten van NEWCRAFT GROUP B.V. (hierna: “Newcraft” of “wij”). Hierin laten we je weten welke persoonsgegevens we verzamelen en vastleggen als je inschrijft als sollicitant voor een vacature op onze website  (http://jobs.newcraftgroup.com/) ofwel nadat je via Linkedin benaderd bent door ons.

 

Wij respecteren vanzelfsprekend jouw privacy. Wij handelen in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving ofwel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Wij zijn alleen niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere websites en bronnen. Door je in te schrijven voor een vacature van Newcraft (http://jobs.newcraftgroup.com/) verklaar je akkoord te gaan met dit Privacy Statement.

 

2. Wie is er ‘verantwoordelijke’ in de zin van AVG voor jouw persoonsgegevens?

 

NEWCRAFT GROUP B.V.

John M. Keynesplein 8

1066 EP Amsterdam

Telefoonnummer : 020 770 3443

Email: privacy@newcraftgroup.com

 

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou?

 

  • Voor- en achternaam
  • Emailadres
  • Geboortedatum
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • CV
  • Motivatiebrief

 

Wij vragen deze persoonsgegevens van jou via de online sollicitatie-registratieprocedure op onze website. Wij kunnen je eventueel ook benaderen via de door Newcraft ingeschakelde Linkedin Recruiter tool mits jij je het hiervoor vereiste Linkedin-account hebt. Wij zijn echter niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor haar privacy beleid en verwijzen je daarom naar LinkedIn. 

 

 

Op het moment dat wij jouw gegevens overzetten van Linkedin Recruiter naar ons sollicitant volg systeem (“ATS systeem” ) Lever, zullen wij je tevoren om uitdrukkelijke toestemming moeten vragen. Wij zijn echter niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor het privacy beleid van Lever en verwijzen we je daarom naar https://www.lever.co/privacy-notice/

 

4. Voor welke doelen verwerken wij je persoonsgegevens?

 

Wij verwerken je persoonsgegevens voor onze recruitmentprocedure en daarop gerichte marketing campagnes en events (online en offline). Met de voornoemde persoonsgegevens kunnen wij allereerst beoordelen of er match bestaat tussen jou en een mogelijke of openstaande vacature bij Newcraft. Ten tweede voeren wij analyses uit op ons recruitment proces zodat we meer inzichten verkrijgen hoe we dit kunnen verbeteren en versnellen. 

 

5. Hoe verzamelen en verwerken wij je persoonsgegevens?

 

Nadat jij je hebt ingeschreven als sollicitant via onze website en/of  wij je via LinkedIn hebben benaderd, sturen wij jou –indien wij van mening zijn dat er een mogelijk match is- een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek. Jouw persoonsgegevens bewaren wij zolang als nodig is voor de sollicitatieprocedure maar in principe niet langer dan 4 weken na afloop hiervan. Alleen met jouw vrije expliciete voorafgaande toestemming zullen en mogen wij je persoonsgegevens langer dan 4 weken en tot maximaal 1 jaar bewaren. Indien wij het nodig achten, zullen we je voor het einde van het eerste jaar wederom vragen om deze gegevens nog 1 jaar langer te bewaren  (dus maximaal 2 jaar) .

 

6. Welke rechten heb jij als (mogelijke) sollicitant?

 

De gegevens die jij ons toestuurt, blijven van jou. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Newcraft en heb je het recht op overdraagbaarheid van je gegevens. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou of naar een door jou genoemde organisatie te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van je persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van je toestemming tot of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [privacy@newcaftgroup.com].

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door je is gedaan, kunnen wij je vragen om een identiteitsbewijs. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar in elk geval binnen vier weken.

Verwijdering van uw persoonsgegevens is alleen mogelijk als die gegevens niet langer relevant zijn

 

7. Cookies en vergelijkbare technieken 

 

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte recruitment content en advertenties kunnen aanbieden.

 

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Zie hiervoor onze algemene privacy statement (https://www.newcraftgroup.com/privacy-and-cookies/)

 

Je kunt je afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting https://www.browserchecker.nl/cookies-verwijderen.

 

8. Recht om gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen

 

Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Newcraft en heb je het recht op overdraagbaarheid van je gegevens. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou of naar een door jou genoemde organisatie te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van je persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van jouw toestemming tot of bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [privacy@newcraftgroup.com]

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, kunnen wij je vragen om een identiteitsbewijs. We reageren zo snel mogelijk op je verzoek, maar in elk geval binnen vier weken.

 

Verwijdering van je persoonsgegevens is alleen mogelijk als die gegevens niet langer relevant zijn.

 

9. Klachtenprocedures

 

Als je een klacht hebt over de naleving van dit privacy statement of over een schending van uw privacyrechten, kun je contact opnemen met [privacy@newcraftgroup.com].

 

Daarnaast heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

10. Beveiliging

 

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit gebeurt o.a. door middel van het IT beveiligingsbeleid, door training van medewerkers en door gebruik te maken van beveiligde opslag en verbindingen.

 

11. Disclaimer

 

De website van Newcraft  bevatten links naar andere websites waaronder LinkedIn. Wij zijn  niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige privacy-aangelegenheden die zich in dat verband mochten voordoen en evenmin voor de inhoud, beveiliging of eigendom van de gelinkte websites. Wij adviseren je daarom om met enige regelmaat het privacy statement van deze externe sites te raadplegen. Waar mogelijk kun je je privacy instellingen op uw persoonlijke voorkeuren aanpassen.

 

12. Wijzigingen 

 

Newcraft behoudt zich het recht voor om aanpassingen door te voeren in haar eigen recruitment privacy statement. Wij adviseren je daarom om dit met enige regelmaat te controleren. Mocht je na het lezen van dit statement nog met vragen zitten, dan kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen via [privacy@newcraftgroup.com] en wij zullen dan binnen vier weken reageren op jouw mail.

 

Aangepast september 2019