Legal stuff

Privacy & Cookies

Privacy statement

1. Inleiding

Dit is het privacy statement van Newcraft Group B.V. (hierna: “Newcraft” of “wij”) gevestigd aan het John M. Keynesplein 8 (2e verdieping) te (1066 EP) Amsterdam.

Het is van toepassing op Newcraft en dan specifiek op haar websites www.newcraftgroup.com en www.24HDC.nl.

Wij respecteren jouw privacy. Wij handelen in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving ofwel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Wij zijn alleen niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere websites en bronnen.

2. Wie is er ‘verantwoordelijke’ in de zin van AVG voor jouw persoonsgegevens?

Newcraft Group B.V.
John M. Keynesplein 8
1066 EP Amsterdam
Telefoonnummer : 020 770 3443
Email: privacy@newcraftgroup.com

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou?

Op het moment dat je een formulier invult op een van onze websites, verwerken wij de volgende gegevens:

• Voor- en achternaam
• Emailadres
• Geboortedatum
• Woonplaats
• Telefoonnummer

Als je geen formulier invult, verwerken wij ook geen persoonsgegevens van je.

4. Voor welke doelen gebruiken we je persoonsgegevens?

Via de websites van Newcraft worden de volgende gegevens uitsluitend met jouw voorafgaande uitdrukkelijke goedkeuring voor de volgende drie (3) doeleinden verwerkt:

1. Newcraft gebruikt cookies om de website te laten functioneren.
2. Newcraft gebruikt je gegevens om de website te optimaliseren.
3. Newcraft gebruikt jouw onlinebezoekersgegevens om je relevante producten, advertenties of evenementen te tonen op social media (direct marketing).

5. Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op jouw apparatuur (bijvoorbeeld je computer) achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee je websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op jouw apparatuur op te slaan. Op de websites www.newcraftgroup.com en www.24HDC.nl van Newcraft worden drie soorten cookies gebruikt:

a. Functionele cookies:
Functionele cookies zijn noodzakelijk om een website te laten functioneren. Newcraft gebruikt functionele cookies om het navigeren in de websites te vergemakkelijken en om bepaalde gebruikersinstellingen of –voorkeuren te bewaren, zodat je gebruik van de websites kan worden geoptimaliseerd.
b. Analytische cookies:
Daarnaast gebruikt Newcraft analytische cookies om met behulp van de software van derde partijen zoals Google Analytics te kunnen meten hoeveel bezoekers er op de websites komen en wat er het meest bekeken wordt. De verzamelde statistische informatie wordt gebruikt om de inhoud van de website dan wel online mailingen optimaal af te kunnen stemmen op de behoeftes van bezoekers.
c. Advertenties en overige cookies:
Bij de inzet van advertenties op Facebook en LinkedIn worden gegevens gebruikt over welke bezoekers de content op de website www.newcraftgroup.com en www.24hdc.nl hebben gelezen en welke pagina’s ze hebben bezocht. Daardoor kan Newcraft je volgende bezoek ervaringen personaliseren en relevante advertenties laten zien. Facebook en LinkedIn bieden je zelf de mogelijkheid om jouw privacy– en advertentie instellingen te beheren en indien nodig aan te passen aan jouw wensen. Onderdeel van ons direct marketingprogramma is het gebruik van je voornaam en/of achternaam en/of e-mailadres en/of telefoonnummer om ze te ‘uploaden’ naar Facebook Custom Audiences (“FCA”). FCA is een service van Facebook die het Newcraft mogelijk maakt om klantenlijsten te maken en rechtstreeks advertenties te genereren die uitsluitend aan jou worden vertoond binnen Facebook.

6. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen?

De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. Je kunt ze dan automatisch accepteren. Je kunt de instellingen wijzigen om cookies te blokkeren of om je te waarschuwen als er cookies worden verzonden naar jouw computer. Raadpleeg je browserinstructies of helpscherm om meer te weten over hoe je de instellingen van jouw browser kan aanpassen of wijzigen:
http://www.browserchecker.nl/cookies-verwijderen#ie-cookies
Als je verschillende apparaten gebruikt om de websites www.newcraftgroup.com en www.24HDC.nl te bekijken dan moet je ervoor zorgen dat elke browser op elk apparaat wordt aangepast aan jouw cookievoorkeuren.

7. Recht om gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Newcraft en heb je het recht op overdraagbaarheid van je gegevens. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou of naar een door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van je persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van jouw toestemming tot of bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@newcraftgroup.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, kunnen wij je vragen om een identiteitsbewijs. We reageren zo snel mogelijk op je verzoek, maar in elk geval binnen vier weken.
Verwijdering van je persoonsgegevens is alleen mogelijk als die gegevens niet langer relevant zijn.

8. Klachtenprocedures
Als je een klacht hebt over de naleving van dit privacy statement of over een schending van uw privacy rechten, kun je contact opnemen met privacy@newcraftgroup.com.

Daarnaast heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

9. Beveiliging

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit gebeurt o.a. door middel van het IT beveiligingsbeleid, door training van medewerkers en door gebruik te maken van beveiligde opslag en verbindingen.

10. Disclaimer

De websites www.newcraftgroup.com en www.24HDC.nl bevatten links naar mogelijke adverteerders waaronder Facebook.

Newcraft is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige privacy-aangelegenheden die zich in dat verband mochten voordoen en evenmin voor de inhoud, beveiliging of eigendom van de gelinkte websites. Zij adviseert je daarom om met enige regelmaat het privacy statement van deze externe webshops en adverteerders te raadplegen.

11. Bewaren van persoonlijke gegevens

Jouw persoonlijke gegevens worden niet langer dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden of wel overeenkomstig een wettelijk gestelde termijn bewaard.

12. Wijzigingen privacy beleid

Als het privacy beleid van Newcraft verandert, zullen deze via de websites worden bekend gemaakt. Newcraft adviseert je daarom met enige regelmaat de privacy statement op onze websites te raadplegen zodat je altijd op de hoogte bent van eventuele veranderingen daaromtrent.
Mocht je vragen hebben over dit privacy beleid of de toepassing op deze website, aarzel dan niet om contact op te nemen via:

Newcraft Group B.V.
Johan Huizingalaan 763a 4th floor
B. Amsterdam
+31 (0)20 7703 443
privacy@newcraftgroup.com

Op dit privacy en cookiestatement is Nederlands recht van toepassing. Dit statement is het laatst gewijzigd in mei 2018.